Onursallar/KY

SİYAD Kadıköy Şubesi Onursal Başkanlar

HÜSAMETTİN ASLAN

MEHMET DELİAĞAOĞLU

Şaban San

AHMET YILMAZ

Osman Deliağaoğlu

Kazım Yılmaz

Yüksel Çolak