Ülkemizin gelişmesine hep birlikte pozitif katkıda bulunacağız


 

Misyonumuz, çağdaş dünya ile bütünleşmiş güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak. Sivil topluma rehberlik ederek ortak akla ulaşmak, değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayarak, sürekli öğrenen ve bu güncel bilgileri üyeleri, şubeleri, il, ilçe ve köy dernekleriyle paylaşmak, dernekler arasında etkin iletişimde öncü olan bir kuruluş haline gelmektir. Anayasa ve yasalarımız çerçevesinde Sinoplular arasında siyasi bir gaye gütmeksizin sosyal dayanışmayı tesis ve temin etmek, kültürel değerlerin yüceltilmesi ve güçlendirilmesi için çaba harcamak, bölge halkının nerede olursa olsun daha iyi koşullar içinde yaşamalarını temin için maddi ve manevi yardımda bulunmak, Sinoplu gençlere iş ve eğitim konularında yardımcı olmak. Tüm Sinopluları bir bütün olarak gören, din, dil, ırk, mezhep veya kabilecilik anlayışını ortadan kaldıran, tüm hemşehrilerini bir bütün olarak düşünen vicdani ve etik bir hizmet anlayışını ortaya koymak, şeffaf ve denetlenebilir dernekçilik faaliyet ve hizmetleri sunmaktır. Bu kapsamda; merkezi İstanbul’da olan derneğimizin çalışmalarının amacı,

• Hemşehrilerimizin bulunduğu her yerde acı ve tatlı günlerinde yanında olmak,

• Hemşehrilerimizin ortak hareket ve operasyon kabiliyetini yönetebilmek,

• Çağın ve insanlarımızın ihtiyaçlarını tespit ve temini yolunda gerekli projelerin hayata geçmesini sağlamak,

• İl, ilçe ve köy derneklerinin ihtiyaçlarıyla gerek gördüğü yenilikler doğrultusunda doktrinler hazırlamak ve bunların eğitimlerini takip etmektir.