x

HAKKIMIZDA

 

SİYAD-Sinop İli ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak, dürüstlüğümüz ve etik hareket tarzımız sayesinde sahip olduğumuz itibardan gurur duymaktayız. Etik tutumumuz ile Genel merkezimiz, Şubelerimiz, Gençlik kollarımız, kadın kollarımız, Köy derneklerimiz ve gönülleri SİYAD ile birlikte olan Sinop ve Sinopluların güvenini kazanmış bulunmaktayız. Sahip olduğumuz en büyük varlığın, inşa ettiğimiz bu güven olduğunu biliyoruz. Bu varlığın korunması, SİYAD’ımızın her mensubunun bir görevidir.

 

Etik Kurallara riayet etmek ve etik tavırla hareket etmek suretiyle, etkileşimde bulunduğumuz herkes için güvenilir olmaya devam edeceğiz. Davranış ve Etik Değerlerimize ciddi bir kararlılıkla bağlanmamız ve bu kararlılığın temsil ettiği her işte, uzun vadede başarımız açısından son derece önemlidir.

 

Hemşerilerimiz, İstanbul’un değişik bölgelerinde köy, ilçe ve İl dernekleri adı altında biraya gelerek yöremiz insanının sıkıntılarına çözüm bulma arayışı içine girmişlerdir.

Bu arayışlar neticesinde İstanbul’da 26.Aralık.1989 tarihinde Derneğimiz kurulmuştur.

 

Kuruluş aşamasını kısaca bu şekilde özetlediğimiz derneğimizin temel amacı yöremiz ve ülkemiz insanı arasında dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, ekonomik düzey ve toplumsal statü ayrımı gözetmeksizin, hiçbir zümreye ayrıcalık tanımadan, milletimizin milli ve manevi değerlerine saygı duyarak, Ülkemizin ve toplumumuzun menfaatlerini her şeyin üstünde tutmak ve yöremiz gençlerinin bu amaç doğrultusunda yetişmesini sağlamaktır.

 

Bu amaçlarımıza ulaşmak ve yeni nesillerimizi bu amaçlar doğrultusunda yetiştirmek için İstanbul’da bulunan tüm Sinoplu hemşerilerimizin Derneğimize katılımını ve desteğini bekliyoruz.