Sahip olduğumuz en büyük varlığın, 32 yıldır inşa ettiğimiz güven olduğunu biliyoruz

 

1989 yılından bugüne tüzüğümüzün çizdiği yol, Anayasa ve yasalarımızın getirdiği yükümlülükler, yazılı olmayan normlar, Sinoplular ve gönlünde Sinop sevgisi taşıyan tüm yurttaşlarımızla başta sosyal yardımlaşma, kültür, folklor, gastronomi tanıtımı. Sinop ve ülkemizde sürdürülebilir kalkınma, gelişmekte olan çevremize olumlu katkı sunabilecek bireyler yetiştirmeye çalışırken genç nesillerimizin çağın gereksinimlerine uygun eğitiminin yanında kendi kültürü, ahlâk, erdem gibi değerlere sahip bireyler olarak yetişmesi öncelikli görevimizdir.

SİYAD HEPİMİZE YETER!

Ülkemizin en büyük kenti olan İstanbul’umuzun coğrafi özelliklerinden yararlanarak iki yakada iki büyük dernek olarak düşünülen, SİYAD’ın şubeleri ve yöneticilerinin başını çektiği SİNDEF’in, açıldığı günün gereksinimleriyle kurulmuş ve Avrupa yakasında birlik, bütünlüğü sağlayabilmiştir. Daha sonraki yıllarda ihtiyaçtan doğan Anadolu yakasındaki ilçe, il federasyonlarıyla köy derneklerinin tarihi misyonları gereği en kısa zamanda SİYAD çatısı altında birleşmeleri tüm dernek ve hemşehrilerimizin öncelikli beklentisi olmuştur. Bu bilinç ve görev doğrultulusunda Anadolu yakasında beklenen ve özlenen birlik ve beraberliği sağlamak görevlerimiz arasında ilk sıradadır.

ÖNCÜ VE OYUN KURUCU BİR KURULUŞ!

Mükemmelin düşmanı, iyiye kanaat getirmektir. SİYAD, geçmişinde olduğu gibi yarınlarında da yaptığı tüm faaliyetlerde ve organizasyonlarda örnek bir sivil toplum kuruluşu olma bilincindedir. Taklit eden veya kendini tekrar eden bir kuruluş olmayı kabullenmez. Köy ve İlçe dernekleriyle birlikte SİYAD,  bilgi birikimi sayesinde bulunduğu bütün  platformlarda örnek alınan dernek olma bilincini, uzun yıllar içinde elde ettiği tüm birikim ve tecrübesini paylaşmaya hazırdır.