Toplantılarımız

SİYAD Teşkilat Komisyonu İlk Toplantısını Dijital Ortamda Gerçekleştirdi

SİYAD Teşkilat Komisyonu İlk Toplantısını Dijital Ortamda Gerçekleştirdi 

Bilindiği üzere, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan edilen yeni tip Korona Virüs (Covid-19) salgını nedeniyle; tüm dünyada salgının yayılmasını önlemek üzere birçok önlem yürürlüğe konmuştur. Ülkemizde de bu duruma yönelik çalışmalar başarılı ile yürütülmekte ve ilgili kurumlarca gerekli tedbirler alınmaktadır.

Alınan tedbirlere uygun olarak, Teşkilatlanma Komisyonu ilk toplantısını Başkan Vekili Muammer Ünlü yönetiminde 8 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 20:00’de dijital ortamda gerçekleştirdi. Toplantıya Şube Başkanlarımızın yanı sıra Genel Merkez Şube Sorumluları da katılım sağlayarak katkı sundular.

Toplantıda,

  1. Genel Merkezde oluşturulan; Sosyal İşler ve Halkla İlişkiler Komisyonu, Tanıtım Medya ve Basın Yayın Komisyonu, Eğitim İşleri Komisyonu, Kültür ve Turizm Komisyonu, Mali İşler Komisyonu, Siyasi İşler Komisyonu, Sivil Toplum Komisyonu, İş İnsanları Komisyonu, İç Denetim Komisyonu, Bürokrasi ve Yerel Yönetimler Komisyonu, Tüzük Komisyonu ve AR-GE Komisyonlarının oluşturularak çalışmaların eşgüdüm halinde yürütülmesinde mutabık kalındı.

 

  1. ASKIDA KOLİ uygulamasında gelinen son durum hakkında hem Genel Başkanımız Sayın Adnan Çeliker, hem de Sosyal İşler ve Halkla İlişkiler Komisyon Başkanı Sayın Murat Öztürk ayrıntılı olarak bilgi verdiler. Bugün itibariyle 270-300 adet civarında talep alındığını, toplanan bağışın da bu düzeyde olduğunu ifade ederek sürecin daha da sıkıntılı bir hal alması öngörüldüğünden hem talep sahipleri, hem de bağış sahipleri sayısının Nisan sonu itibariyle bugünkü durumun 3-4 katı olabileceği düşünülerek öncelikle her şubemizin çalışmalara etkin destek vermesinin altı çizildi. Şube Başkanlarımız azami destek vereceklerini ifade ederek, kısa sürede yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyetlerini ifade ettiler.

 

  1. Yaptığını Yaz, Yazdığını da Yap” ilkesi Kurumsallığın ve Kalite Sisteminin en önemli kuralıdır. Dolayısıyla, yapılan tüm faaliyetlerin bölük pörçük yazılıp çizilmesi ve sosyal mecralarda paylaşılmasının artık sona ermesi ve BÜYÜK RESMİN oluşturulabilmesi için paylaşımların SİYAD’ın kurumsal sosyal medya hesaplarından yapılmasının önemine işaret eden Tanıtım Medya ve Bassın Yayın Komisyonu Başkanı Sayın Selahattin Göksu, paylaşımların kartopu etkisi yapması için Genel Merkez ve Şubelerimizin birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

 

  1. Şubelerimizin Şube Sorumlularıyla birlikte istişare ederek hareket etmeleri, Yönetim Kurulu, Denetleme, Disiplin, Asil – Yedek ayrımı yapılmadan listede olan arkadaşların tamamının ÇALIŞMALARA dahil edilerek motivasyonlarını yüksek tutmak, hem de kendi üzerlerindeki yükün paylaşılması bakımından son derece önemli olduğu görüşünde mutabık kalındı.

 

  1. Her ne kadar Korona Virüs salgını nedeniyle etkinlik yapamıyor olsak da şubelerimizin başta yardım kampanyası olmak üzere yapmayı planladığı her türlü etkinliği Genel Sekreterimiz Sayın Adem Durgut Başkanımızla paylaşarak daha iyi organize olmamız gerektiği hususunda görüş birliği sağlandı.

Toplantıya katılım sağlayan şube başkanlarımız ve genel merkez yöneticilerimizin tamamının söz aldığı toplantı planlandığı saatte sona ermiştir. Katılım ve katkı sağlayan şube başkanlarımız ve genel merkez yöneticilerimize teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.

Bu vesileyle, bir önceki dönem Kadıköy Şube Başkanımız Osman DELİAĞAOĞLU ve SİYAD Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Arzu KEPENEK’e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.