Ziyaretlerimiz

Saraydüzü Belediye Başkanı Sayın Hasan Peker başkanımızı ziyaret ettik

SİYAD Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak, Sinop ziyaretlerimiz kapsamında Saraydüzü Belediye Başkanı Hasan Peker’i, Saraydüzü Ak Parti İlçe Başkanı Uğur Şimşek, il özel idare encümeni Muammer Yıldız ve Siyad Sinop Temsilciliği Saraydüzü Sorumlumuz, il özel idare encümeni Ali Orhanoğlu’nu ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi alıp, hasbihal ettik. #SiyadHepimizeYeter