Faaliyetler/KY

SİYAD Kadıköy Şube Yönetim kurulumuz sağlık çalışanlarımızı alkışlıyor

https://www.facebook.com/SiyadKadikoy/videos/261729208156593/