Faaliyetler/BA

SİYAD Batı Ataşehir Şubesinde Kestane ikramı

SİYAD Batı Ataşehir Şubesi Raci Bal başkanlığında bir araya geldi. Verimli geçen üye toplantısında ayrıca Kestane ikramı yapıldı. Emeği geçen Başkan Raci al ve Yönetim Kurula teşekkü ederiz