8. DÖNEM/İSMAİL KABAKÇI

İSMAİL KABAKÇI (2005-2008)

SİYAD 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13 Mart 2005 tarihinde Haydarpaşa Kongre Salonu’nda yapılmış olup,  genel başkanlığa İsmail Kabakçı  seçilmiştir.

Bu dönemde yapılan çalışmalar;

“Anadolu Yakası Sinoplu Dernekler Federasyonu kurulması için çalışmalar hız kazandı – 2006”

SİYAD Genel Başkanı İsmail Kabakçı,  göreve gelişinin hemen ardından; 13 şube başkanı ve 35 köy dernek başkanıyla 16 Mart 2006 tarihinde,  Anadolu Yakası Sinoplu Dernekler Federasyonu’nun kurulması için Kadıköy Belediyesi nikâh salonunda bir araya gelerek çalışmalara başlamıştır. Federasyon kurma hazırlıkları ve Tüzük çalışmaları yapmak üzere, İsmail Erkan, Merhum Murat Göksu, Cemal Çelik ve köy derneklerinden 6  temsilciden meydana gelen bir komisyon oluşturulmuştur.

Komisyon çalışma raporları,  15.04.2006 tarihinde yapılan toplantıda sunulmuş ve köy derneklerinin federasyona girebilmeleri için Tüzüklerinde gerekli düzenlemelerin yapılması için 08.05.2006 tarihli yazıyla bilgilendirme yapılmıştır. Bu çalışmaların devamında, 02.06.2006 tarihinde şube başkanları ile Kadir Bozkurt Kütüphanesi’ nde bir araya gelinmiş, yapılan istişareler neticesinde federasyon çalışmalarının askıya alınması yönünde ortak karar alınmıştır.

Gerek şube başkanları,  gerekse genel merkez yönetimi, yapılan çalışmaların köy derneklerine ve şubelere zarar vermeden kuruluş amaçlarına ve temsil ettiği kitlelere karşı sorumlu olunan hususlara hassasiyet gösterilerek yasal çerçevesinin belirlenmesi için dernekler mevzuatına hakim kişilerden oluşan güçlü bir komisyonun kurulmasıyla SİYAD çatısı altında buluşulmasını arzu ettiklerini ifade etmişlerdir