x

ÇALIŞMA ŞEKLİMİZ

(Vizyonumuz)

 

SİYAD – Sinop İli ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğimiz, Dünyada ortaya çıkan hızlı gelişmelere, paralel olarak ülkemizin sahip olduğu büyük potansiyeli olumlu bir şekilde harekete geçirip, kültürel, sanatsal, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel, gençlerimize proje kültürü eğitimi vererek onlara ikinci bir bilezik takan ve onları küresel piyasalara hazırlayan etkin bir kuruluş olmaktır.

Sivil Toplum Kuruluşu olarak toplumun tüm kesimlerine hizmet edebilecek şekilde verimli ve yaratıcı fikirler geliştirerek, bu fikirleri uygulanabilir ve sürdürülebilir projelere dönüştürmektir.

Üretilen projeler ile Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasını, sürdürülebilir büyümesini, yaşam koşullarının ve çevre kalitesinin artırılmasını sağlamaktır.

İnsanlığa ve topluma yararlı nitelikli bilgiyi üreten, yayan ve yöneten uluslararası saygın Sivil Toplum Kuruluşları arasında olmaktır.

Çevreye duyarlı proje ve yatırımlar gerçekleştirmede öncü olmak, Çevre üzerindeki olumsuz etki yaratacak faaliyetleri, bilime dayalı ve ekonomik çözümler ile azaltmak, Çevre sorunlarına halkımızla birlikte ortak ve etkin çözüm getirerek çevresel risk yönetiminin en gelişmiş seviyelere gelmesini sağlamaktır.