Kıymetli Okurlarımız,

Günümüz metropollerinde gurbette yaşayan insanlarımızın içinden çıkıp geldikleri toprakların başta coğrafya, sosyal hayat, folklor, gastronomi ve kültürlerini yaşatmadaki özleminden sivil toplum kuruluşları doğmuştur. Coğrafya kader midir bilinmez ama insanların sosyoekonomik hayatlarına yön veren bir öneme sahiptir. Üç tarafı denizlerle çevrili cennet vatanımızın 81 vilayetinin hepsi birbirinden güzel coğrafi, kültürel, folklor ve gastronomik özelliklere sahiptir.

Sanayileşmenin gelişimiyle başlayan şehirlere göç, özellikle bizimki gibi coğrafyalarda daha yoğun gözlemlenmektedir. Sonraki yıllarda bu göç politikalarının getirdiği olumsuzluklar, İstanbul, Ankara, İzmir gibi ülkemizin önde gelen şehirleri, Avrupa’nın belli başlı şehirlerinde yaşayan insanlarımızın yaşadıkları şehirlerdeki gelişmişlikleri, ekonomik yatırım tecrübelerini kendi öz yurtlarında uygulama heveslerine sebep olmuştur. Gurbette yaşayan insanlarımızın, içinde yaşadıkları dönemle birlikte değişen ihtiyaçlarının karşılanması, değişik vesilelerle insanlarını bir araya toplayarak ortak hareket edebilmesi, tüzel kişiliklerle kurum ve kuruluşlarda temsil edilebilmesi, medeniyetimizin olmazsa olmazı vakıf ve dernekçiliğin tesisi, imar ve hayatta kalabilmesinin yolunu 26 Mart 1987 tarih 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri ile mümkün olabilmiştir.

İstanbul’da yaşayan Sinoplular olarak zaman zaman değişik platform ve vesilelerle bir araya gelen değerli büyüklerimiz 1989 yılında Kadıköy ilçesi Fikirtepe Mahallesi sınırları içerisinde bir dernek kurulmasına karar vermişlerdir. Sinop İli Boyabat İlçesi Kültür ve Yardımlaşma Derneği adıyla dönemin yokluk ve zorluklarıyla kurulmuştur. Kuruluşundan kısa bir zaman sonra yapılan olağan üstü genel kurulla bu günkü ismi olan Sinop İli ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma derneği (SİYAD) adını almıştır.

Kuruluşundan bugüne kadar üye olarak sağladığım bağı, değişik kademelerde yaptığım yöneticilik ve hizmet bağı ile hep güçlü tutmaya çalıştım. İstanbul’daki Sinop dernekçiliğinin ilk mektebi olan SİYAD’ın, bugün İstanbul’daki tüm derneklerin çıkış noktası olduğunu tüm derneklerimiz biliyor. 8 Mart 2020 yılında gerçekleştirilen 13. genel kurula  katılan delegelerimizin,  gerek şahsıma gerek yönetimimize inanan ve güvenenlerin teveccühleriyle tek aday olarak girdim. Rabbim, güçlü ve köklü  SİYAD’ımıza genel başkan olmayı nasip etti.

Bugün SİYAD, tüzüğünden aldığı yetki ve görevle, 32 yıllık köklü kurum kültürü, Anayasamızın ve Kanunlarımızın verdiği yetkiler çerçevesinde ve siz değerli hemşehrilerimizin yazılı olmayan vicdan, etik ve ahlâk kuralları ile ilerlemektedir. Tüm hemşehrilerimizin gıpta ile izlediği tarihteki sorumluluk bilinci, misyonu ve vizyonuyla 15 şubemiz ve geride bıraktığımız yıl içerisinde kuruluşunu yaptığımız Sinop Temsilciliğimiz ile hizmet etmeye devam ediyor. Siz değerli hemşehrilerimizi de çalışmalarımıza paydaş olmaya,  alışılmışın  dışında  yaratıcı ve üretken fikirlerinizi hep birlikte hayata geçirmeye ve kıymetli hemşehrilerimize  fayda sağlamaya bekliyoruz. Her organizasyonun olmazsa olmazı arkasındaki kitlesel güçtür. Biz İstanbul’da yaşayan Sinoplular olarak birlik ve beraberliğimizi mutlaka bu vesileler ile sağlamalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle 32 yıllık tarihi birikimi, geride bıraktığımız zorluklara rağmen emek dolu faaliyetlerimizi de içerisinde bulacağınız tarihi vesikayı keyifle okumanızı ve gelecek nesillere ışık tutabilmesi için saklamanızı diliyorum.   

SİYAD HEPİMİZE YETER!