x

AMACIMIZ

(Misyonumuz)

 

SİYAD-Sinop İli ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, sahip olduğu deneyimini, Halkımızın potansiyel kaynaklarını, araştırma yeteneği ve sürekli gelişme anlayışı ile birleştirmeyi ve bütünleştirmeyi hedeflemektedir.

 

Gerçekleştirdiği proje çalışmaları ile geleceğin şekillendirilmesine katkı verecek ve temel oluşturacak yeni bir çevre anlayışını hedeflemektedir. Bu amaçla projeler yapmayı, eğitimler vermeyi, yayınlar çıkartmayı, toplantılar, seminerler ve etkinlikler düzenlemeyi planlamaktadır.

Derneğimiz ;

Uluslararası boyutta proje üreterek bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak, Sinop’umuzun ve ülkemizin gelişmesine pozitif katkıda bulunacak yaratıcılık ruhunu özümsemiş:

  • Gençleri yetiştirmeyi,
  • Kara denizin incisi Sinop’umuzu tanıtmak ve
  • Tüm faaliyetlerimizde çevresel yükümlülüklere uymayı,
  • Çevresel standartları sürekli olarak geliştirmeyi,
  • Ülkemizin kültürel değerlerini ortaya çıkaracak,
  • insanlığın görsel ve düşünsel ufkunun genişletilmesini sağlayacak çalışmaları desteklemeyi,
  • Ulusal ve uluslararası STK’lar arasında iletişim, etkileşim, yardımlaşma ve paylaşımı artırmayı,
  • Çevre ve sağlık beklentilerine ve
  • Ülkemizin ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarına duyarlı kalarak,

Türkiye Cumhuriyeti’ni, Sinop’umuzu, Tüm halkımızı, Sinop’luları ve Siyad’lıları hep beraber gelecek yüzyıllara taşımayı amaç edinmiştir.