7. DÖNEM/SERPİL YILDIZ

AYŞE SERPİL YILDIZ (2003 – 2005)

SİYAD  7. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20 Nisan 2003 tarihinde Küçükbakkalköy’de  yapılmış ve Ayşe Serpil  Yıldız, genel başkanlığa seçilmiştir. Böylece, Türkiye’de bir hemşehri derneğinin genel başkanlığına ilk defa bir kadın seçilmiştir.

Bu dönemde yapılan çalışmalar;

Genel Başkan Ayşe Serpil Yıldız, Mayıs 2003 tarihinde katıldığı bir toplantıda komisyon üyelerine; devlette devamlılık esastır sözünden hareketle 04 Ocak 2003 tarihinde Şevket Tırıl  başkanlığında, İstanbul’ da tek bir Federasyon çatısı altında toplanılması yönünde imzalanan protokole sadık kalarak hatta bir adım daha ileriye götürerek; “İstanbul’un 3 seçim bölgesinde 3 federasyon kurulsun, bu federasyonlar İstanbul’da bir konfederasyonda birleşsinler. Böylece tek çatı oluşur.” diye öneride bulunmuştur. O zaman bu teklifimiz protokolda imzası bulunan dernekler tarafından kabul görmemiştir.

2004 yılı Kasım ayında İstanbul Avrupa yakasında bulunan köy derneklerimizle yapılan bir dizi toplantıların ardından SİNDEF kurulmuştur.   

• Gaziosmanpaşa’da (Sultangazi) şube açılması için yetki ve belgeler verilmiştir (18.06.2004). (Yetkililer: Ali Er, Yusuf Özdemir, Ercan Kahraman, Yasin Demircan, Muharrem Temel, Sami Baykal, Ünal Er)

Avrupa uyum yasaları çerçevesinde, 2908 Sayılı Dernekler Kanunu’nun iptali ve yeni 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun uygulamaya konulmasında Dernek Tüzüğünün komple yeniden hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmış ve genel merkez yönetimi olarak 23 Mayıs 2004 tarihinde Kadıköy (Küçükbakkalköy) Şubesi’ nde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılarak Tüzüğümüz, kanun ve yönetmeliklere uygun hale getirilmiştir.

Çayır Şenlikleri ilk defa Beykoz’da yapılmış, Sinop rehberi, İBB destekli öğrenci bursları, şubelerde kadın kolları, gençlik kolları ve başkan yardımcılıklarının oluşturulması, TV programlarına aktif katılımın sağlanması, üye defterlerindeki üye bilgilerinin bilgisayar ortamına taşınması, Beykoz ve Kadıköy’de SİYAD-Sinop tanıtım stantları kurularak dernek faaliyetlerimizin daha geniş kitlelere ulaşması gibi çalışmalarda Ayşe Serpil Yıldız Başkanımızın döneminde yapılan çalışmalardır.